Cpt. Cook
שאלה נוספת התעוררה בעת בדיקת המצבים - כאשר הערבוב הופעל במרווחים, כאשר לאחר עצירה, הערבוב הופעל שוב, משום מה ההתחלה לא הייתה חלקה, אך בשנייה הראשונה הוא הואץ, ואז הוא מאט עד מהירות מינימלית רגילה. זה נורמלי?

כל המתכונים

© מקוקר: המתכונים הטובים ביותר.

מפת אתר

אנו ממליצים לך לקרוא:

בחירה ותפעול של יצרני לחם